15. Marta 2019.

Uslovi i dokumentacija

Uslovi koje kandidati treba ispunjavati da bi se prijavio na raspisani oglas su:

  • Završena medicinska škola (redovna ili vanredna) - opšti ili pedijatrijski smjer
  • Položen stručni ispit
  • Poznavanje njemačkog jezika.

Dokumente koje je potrebno priložiti uz prijavu za posao su:

  • kopija diplome medicinske škole
  • kopija Uvjerenja o položenom stručnom ispitu
  • certifikat o poznavanju njemačkog jezika izdat od strane Goethe Instituta, OSD, Telc GmbH, Daf
  • CV sa slikom

Nemate potpunu dokumentaciju?

Nema nikakvih problema. Slobodno nas kontaktirajte da Vas uputimo dalje da dobijete svu dokumentaciju. Njemačka čeka na Vas!

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!