15. Marta 2019.

Uslovi i dokumentacija

Uslovi koje kandidati treba ispunjavati da bi se prijavio na raspisani oglas su:

  • Završena medicinska škola (redovna ili vanredna) - opšti ili pedijatrijski smjer
  • Položen stručni ispit
  • Poznavanje njemačkog jezika.

Dokumente koje je potrebno priložiti uz prijavu za posao su:

  • kopija diplome medicinske škole
  • kopija Uvjerenja o položenom stručnom ispitu
  • certifikat o poznavanju njemačkog jezika izdat od strane Goethe Instituta, OSD, Telc GmbH, Daf
  • CV sa slikom

Nemate potpunu dokumentaciju?

Nema nikakvih problema. Slobodno nas kontaktirajte da Vas uputimo dalje da dobijete svu dokumentaciju. Njemačka čeka na Vas!