• Mob: + 387 (61) 781 991; Tel./Fax.: + 387 (35) 289 726;
  • E-mail: kontakt@agencijaherz.ba
  • Adresa: ul. Dragodol br. 14, 75 000 Tuzla, BiH

Jezik/Sprache  

Važna obavijest

"HERZ" d.o.o. Tuzla ne naplaćuje proviziju, niti kandidati imaju bilo kakvih finansijskih obaveza prema Agenciji.


business documentsUslovi koje kandidati treba ispunjavati da bi se prijavio na raspisani oglas su:

  • Završena medicinska škola - opšti ili pedijatrijski smjer
  • Položen stručni ispit
  • Poznavanje njemačkog jezika...

Dokumente koje je potrebno priložiti uz prijavu za posao su:

  • kopija diplome medicinske škole
  • kopija Uvjerenja o položenom stručnom ispitu
  • certifikat o poznavanju njemačkog jezika izdat od strane Goethe Instituta, OSD, Telc GmbH, Daf
  • CV sa slikom

Navedena dokumentacija treba da bude prevedena na njemački jezik i ovjerena od strane sudskog tumača za njemački jezik.

Ukoliko kandidat zadovolji uslove poslodavca te dobije na potpisivanje Ugovor o radu, kontaktirat ćemo kandidata za dostavu cjelokupne dokumentacije i uputiti na daljnju proceduru.

Kontakt forma i informacije

 
"HERZ" d.o.o. Tuzla

Agencija za posredovanje u zapošljavanju

Adresa: ul. Dragodol br. 14, 75 000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

Mobitel: + 387 61 781 991

Tel/Fax: + 387 35 289 726

facebook create2

Email: kontakt@agencijaherz.ba